Ensenyament primerenc de la llengua anglesa a Infantil

ENGLISH IS EASY!

 

 

 

Els més menuts de l'escola aprenen anglès amb molt interès i amb un mètode divertit que té com a base el corrent comunicatiu, amb activitats T.P.R. (Total Physical Response) i contes clàssics i inventats.

Els nins i nines de quatre i cinc anys reben classes d'anglès dos pics per setmana. Les classes tenen una durada de 30 minuts, on els nins aprofiten per cantar, ballar i aprendre en anglès.

La mestra fa servir la llengua anglesa per comunicar-se amb ells en tot moment, la qual cosa amplia la capacitat dels alumnes per entendre i expressar-se en la nova llengua.