Escola Neta

ESCOLA NETA, ESCOLA VERDA

Aquest projecte té engrescats als nins i nines de l'escola. Si no ho creis, mirau atentament aquestes imatges...

La comissió "Escola neta, escola verda" s'encarrega diàriament de comprovar que tothom respecta l'entorn escolar i natural, fent servir les papereres i els contenidors