Fotos de grup

(Curs 2006-07)


TOTS SOM L'ESCOLA! 

3 anys A
3 anys B

4 anys A
4 anys B

5 anys A
5 anys B

1r A
1r B


2n A
2n B

3r A
3r B

4t A
4t B


5è A
5è B

6è A
6è B