Programa de Participació dels Pares i Mares

Programa de Participació dels Pares i Mares en Temes de Salut i Educació per a infants de 3 anys.

Els pares i membres de la comunitat educativa es reuneixen regularment per tractar temes d'interès sobre els seus fills i la salut.