Projectes i Programes
 

 

PROJECTES:

 • Projecte de reutilització de llibres de text: FONS DE LLIBRES
 • Educació mediambiental: ESCOLA NETA, ESCOLA VERDA
 • Projecte de lectura: TOTS LLEGIM
 • Revista escolar
 • Taller d'estimulació del llenguatge
 • Espais familiars
 • Programa d’ensenyament primerenc de la llengua anglesa a l’Educació Infantil
 • Programa de suport a la lectoescriptura. Programa de lectura eficaç
 • Programa d’acompanyament de l’alumnat en el pas  de l’etapa de primària a la de secundària (IES)
   
 • PROJECTE 2011-2012:
    Escola Graduada, 100 anys aprenent
 
 

  •  
  •